Uporaba mobilnih naprav v delavnici robotike na raziskovalnemu taboru v CŠOD Cerkno

V prostorih CŠOD Cerkno je 3.4.2018 potekala delavnica robotike nadarjenih učencov OŠ Idrija, 7. 8. in 9 razreda, pod vodstvom učitelja Nejca Grošelja.

Cilj delavnice je bil, da so se seznanili pomena robotov v vsakdanjiku in industiji, sestavili mBot ali mBot Ranger, spoznati pripadajoče senzorje, testirati delovanje mobilnih robotov in programirali v mBlock aplikaciji.

Opis dejavnosti:

Učenci so v začetku skupaj z učitelji razpravljali kje vse se roboti pojavijo v njihovem vsakdanjiku, kako nam lahko olajšajo delo doma in v proizvodnji in zakaj bo znanje robotike še bolj pomembno v prihodnosti. Nato je vsak učenec glede na svoje predznanje izbral svojega robota in tablico. Učenci, ki še niso imeli predznanja z robotiko ali tehničnih veščin, so izbrali manj kompleksen robot mBot (1 možna oblika sestavljanja), učenci z več predznanja pa robot Ranger (3 možne oblike sestavljanja). Za tem so morali učenci samostojno sestaviti robota ali s pomočjo tiskanih tehničnih navodil ali z elektronskimi tehničnimi navodili v obliki 3D modela, ki so jo odprli v mobilni aplikaciji Makeblock. Večina učencev se je odločila, da uporabijo elektronska navodila na tablicah, saj so bila le ta bolj nazorna, pri čemer je bilo možno spreminjati zorni kot pogleda posameznega koraka sestave robota. Ko so učenci sestavili svojega robota, je učitelj preveril pravilnost sestave, nato pa so učenci s pomočjo aplikacije Makeblock testirali robota z igranjem skozi vožnjo in testiranjem senzorjev kot so  ultrazvočni senzor za merjenje razdalje od objektov, IR senzor za odčitavanje podlage, svetlobni senzor in zvočni senzor. Za tem je sledila uporaba aplikacije mBlock, kjer so se učenci preizkusili v programiranju robota skozi 10 stopenj. V začetku so z osnovnimi Scratch ukazi premikali robot, nato pa s pomočjo zank sprogramirali robot, da je sledil njihovi roki, oponašal rešilni avtomobil ali prepoznal temen prostor in na to opozoril. Na koncu je sledila igra, kjer so učenci med sabo igrali robo-nogomet, nekateri pa so se med sabo pomerili v vzporedni dirki skozi poligon.

 

Refleksija učiteljev in učencev:

Priprava delavnice je zahtevala kar nekaj časa in na srečo smo dobili potrebna sredstva s strani podjetja Kolektor, da je lahko večina učencev delala po principu 1:1 s tablico in roboti (razen tisti, ki so želeli v parih). Izvedbo delavnice kot učitelj ocenjujem za zelo uspešno, saj je bil glavni poudarek na čim večji samostojni aktivnosti učencev, učitelj pa se je postavil v vlogo mentorja (česar pri vsakdanjem pouku učenci ne izkusijo pogosto). Hkrati je bila delavnica praktično zasnovana, z uporabo moderne IKT tehnologije (roboti, tablice) brez česar ne bi bila tako zanimiva in produktivna. Če bi delavnico izvajali še enkrat bi učencem omogočili programiranje še drugih oblik robotov (obstajajo še številni makeblock roboti in moduli), s čimer bi učenci lahko dobili bolj poglobljena tehnična in programerska znanja. Pogrešamo tudi prevod mobilne aplikacije v slovenščino, s čimer bi lahko sodelovali tudi mlajši učenci, ki imajo še težave z razumevanjem angleščine. S tem namenom smo pripravili prevod navodil za naloge v mBlock aplikaciji, ki pa so zaenkrat samo na listu in ne v aplikaciji sami.

Učence smo ob konec dneva povprašali za njihovo refleksijo delavnici in dobili smo sledeča mnenja:

– Najbolj me je navdušila delavnica robotike, ker smo sestavljali robote, jih programirali in delali s sodobno tehnologijo.

– Delavnica robotike je bila zelo zanimiva, saj smo delali s tehniko, ki je dandanes posebej aktualna.

– Prvi dan tabora si bom zapomnil po delavnici robotike, pri kateri sem se resnično zabaval in naučil veliko novega.

– Najbolj mi je bilo všeč sestavljanje in upravljanje robota s pomočjo računalniških tablic. Naučila sem se nekaj stopenj programiranja.

– Delavnica robotike mi je bila všeč, ker rad delam z roboti in bi se rad naučil programiranja.

– Pri delavnici robotike mi je bilo v veliko veselje sestavljanje robotov in programiranje s tablicami.

– Najbolj  me je navdušila delavnica robotike, ker je bila zanimiva, poučna in zabavna. Všeč mi je bilo to, da smo lahko na koncu sami programirali robotke in se z njimi igrali. Ni mi  bilo všeč, da smo imeli premalo časa.

– Robotika je najbolj ustrezala mojim interesom, saj se rad ukvarjam z računalniki in programiranjem le-teh. Najbolj všeč mi je bilo sestavljanje robota, ker je bilo zapleteno in na koncu si bil ponosen na svojo kreacijo.

– Pri robotiki mi je bilo najbolj všeč programiranje in igranje nogometa z roboti.

– Delavnica z mBot roboti me je zelo navdušila, saj je ustrezala mojim interesom.

– Delavnica je bila zelo zanimiva in poučna. Naučila sem se sestavljati in programirati robota. Všeč mi je bilo, ker smo delali sami, učitelj nam je samo pomagal.

več: https://www.osnovna-sola-idrija.si/2018/04/03/1-dan/

Nejc Grošelj, prof. matematike in računalništva